Kringwerk

Gesprekskringen

In het winterseizoen zijn er twee kringen. De gesprekskring en de Bijbelkring. In overleg met de deelnemers wordt besloten welk boekje/onderwerp wordt behandeld. Seizoen 2016-2017 willen we met de gesprekskring het boekje "Vrucht dragen voor Hem" voortzetten. Met de Bijbelkring gaan we verder met de Nederlandse geloofsbeleidenis. Zie agenda voor datums. Voor beide groepen geldt dat nieuwe leden hartelijk welkom zijn.

Avondmaalskring

In de week van voorbereiding wordt een Avondmaalskring belegd. Deze kring staat onder leiding van onze predikant of pastoraal verzorger, tijdens deze bijeenkomst wordt een aspect van het Heilig Avondmaal behandeld.