Dorcas Hulp Nederland

Gereformeerde Bond

Geref. Zendingsbond G.Z.B.

Herv. Geref. Jeugdbond H.G.J.B.

Herziene Statenvertaling

Hulp Oost Europa

I.Z.B.  Zending in Nederland.

Open Doors

P.K.N. Assen

Woord en Daad

Vakantiediensten buitenland