Welkom

 De kerkenraad van de Sionsgemeente te Assen heet u van
harte welkom op de website van onze gemeente.
De Sionsgemeente is een kerkenraadscommissie op Gereformeerde
Grondslag, behorend tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond.

Het zou erg mooi zijn om u eens als gasten in
onze kleine gemeente mogen verwelkomen tijdens een vakantieperiode
of anderszins. Voor meer informatie kijk ook bij adressen of kerkdiensten.

Het is de wens van de kerkenraad dat deze site mag bijdragen aan de
opbouw van Gods Koninkrijk.

 Met een hartelijke groet,
Kerkenraad Sionsgemeente Assen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Update rondom diensten ivm coronavirus

Gemeenteleden en gasten zijn weer hartelijk welkom in de diensten, u moet zich wel even aanmelden voor het bezoeken van de erediensten i.v.m. de toegestane aantallen kerkgangers. Opgave kan telefonisch 0592-315726  of per mail: wafeijen@home.nl Opgave graag uiterlijk op zaterdag voor 12.00 uur.

Vooral in de middagdiensten is er ruimschoots plaats voor gasten ivm de 1,5 meter afstand.

Het is cruciaal dat u of jij thuis blijft bij verkoudheid of griep. De verantwoordelijkheid om de diensten te bezoeken ligt dus uiteindelijk bij de kerkganger zelf, maar wij hopen toch velen van u weer in de erediensten te mogen ontmoeten. 

We zijn de Heere dankbaar dat dit alles weer mogelijk is geworden.


 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Protocol:

Aanwezigheid is op eigen verantwoordelijkheid
Handen desinfecteren bij binnenkomst
Raak zo weinig mogelijk aan.
Toiletten zo weinig mogelijk gebruiken
Kapstok niet gebruiken; jassen mee naar binnen
In de Schulp is de ingang via de keuken voor gemeente en kerkenraad. Volg de instructies van de koster. Ga niet vrijblijvend ergens zitten. Wij proberen met de
wensen rekening te houden. In ieder geval in de Schulp kan er niet naast elkaar gezeten worden. Tussen alle stoelen is anderhalve meter afstand.
Probeer zoveel mogelijk te blijven zitten. Ook geen snoepjes e.d. doorgeven.
Bij het uitgaan: iedereen gaat weer zitten als de kerkenraad weg is.
De koster(es) geeft daarna aan welke rij eerst weg mag. We beginnen rechts vooraan.
Iedereen gaat bij uitgaan direct naar buiten, blijf daar niet te lang in groepjes bij elkaar staan. En houdt onderlinge afstand!
De collecte zal na afloop geschieden.
Er worden liever geen psalmboeken/bijbels uitgereikt. Neem uw eigenBijbel/psalmboek mee.
Wij hebben ons allemaal te houden aan de wettelijke regelgeving zoals: bij verkoudheid, grieperigheid e.d. thuisblijven. Bij hoesten een zakdoek voor de mond
houden.
Voor alles geldt: De anderhalve meter afstand in acht nemen! Dus ook geen handen geven.

Het is gezien het aantal zitplaatsen, belangrijk om u van te voren aan te melden bij de koster.
Wij houden een lijst bij van de aanwezigen. Dit is door de plaatselijke overheid verplicht i.v.m. een eventuele uitbraak van Corona.
Tot slot: Kom op tijd. De deuren gaan om 10.00 uur en 17.00 uur dicht!

 

home